REVITALIZACIJA OBRAMBENIH UTVRDA GRADA KORČULE

 

 

Revitalizacija obrambenih utvrda grada Korčule

Program: Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Nositelj: Grad Korčula

Projektni partneri: Turistička zajednica grada Korčule, Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o

Trajanje: 11/2017 - 11/2019

Proračun: vrijednost projekta 5.256.187,40 HRK, dio iz Europskog fonda za regionalni razvoj 4.204.949,92 HRK

https://strukturnifondovi.hr/

http://www.korcula.hr/

Opći cilj integriranog programa "Revitalizacija obrambenih utvrda grada Korčule" je integracija programa revitalizacije kulturne baštine grada Korčule s aktivnostima privatnog i civilnog sektora koja osigurava unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom, poboljšanje turističkih pokazatelja i veću konkurentnost lokalnog gospodarstva. Program uključuje obnovu i opremanje 2 pojedinačno zaštićena kulturna dobra (utvrda Forteca te Velika i Mala kneževa kula) ali i obnovu ostalih kula i zidina (kula Svih svetih, Arsenal, kula Revelin, Knežev dvor- interpretacijski centar nematerijalne kulturne baštine, južni obrambeni zid) koje zajedno čine atraktivan turistički proizvod. U sklopu programa će se unaprijediti i lokalna infrastruktura, točnije tržnica na kojoj se prodaju tradicionalni lokalni proizvodi i ljetna pozornica koja pruža temelj za razne kulturno-zabave programe. Privatni partneri će se fokusirati na ugostiteljski sadržaj (konoba i ugostiteljski prostor u sklopu Arsenala), dok će organizacije civilnog društva i ostali zainteresirani dionici na autentičan način ukomponirati nematerijalnu kulturnu baštinu u ovaj jedinstveni integrirani turistički proizvod (viteški plesovi i glazbena tradicija). Program uključuje potencijalne partnere iz javnog, privatnog i civilnog sektora što pridonosi njegovoj integriranosti i vrijednosti. Poseban naglasak programa je stavljen na primjenu digitalnih tehnologija te prijenos znanja o njihovom korištenju na sve zainteresirane poduzetnike i građane.

Kao partneri na projektu sudjeluju Turistička zajednica grada Korčule i Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. 

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost KORA-e

Galerija

REVITALIZACIJA OBRAMBENIH UTVRDA GRADA KORČULE REVITALIZACIJA OBRAMBENIH UTVRDA GRADA KORČULE REVITALIZACIJA OBRAMBENIH UTVRDA GRADA KORČULE REVITALIZACIJA OBRAMBENIH UTVRDA GRADA KORČULE REVITALIZACIJA OBRAMBENIH UTVRDA GRADA KORČULE

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više