Uređenje park šume Hober

Pri kraju je izrada idejnog rješenja uređenja park šume Hober. Projekt je predan na odobrenje Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije. Projekt izrađuje tvrtka Ekološke finalizacije.

Ukupna vrijednost investicije će biti poznata nakon što projektant dostavi Gradu Korčuli idejni projekt sa projektantskim troškovnikom.

Uređenje park šume Hober planiramo prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (sufinanciranje sa 60%) ili neki drugi adekvatni natječaj sa višom stopom sufinanciranja.

Poštovani, stranice se trenutno uređuju.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više